اخبار عمومی

جلسه معرفي و آغاز به كار برند جدید در مجموعه برندهاي فناورپلاستيك سپاهان

جلسه معرفي و آغاز به كار برند GMT در مجموعه برندهاي فناورپلاستيك در زمينه خدمات آزمايشگاهي جريانات گازي، كاليبراسيون و تعمير كنتورهاي گاز با حضور آقايان دكتر ابوالقاسم مرادي (مؤسس) و مهندس حميد مرادي (مدير عامل) و معاونين محترم مجتمع صنايع فناور پلاستيك سپاهان.