اخبار عمومی

دیوارپوش چاپی سی پان

- ویژگی های دیوارپوش چاپی سی پان:

1. ضدآب و رطوبت

2. ضد حشره

3. غیر قابل اشتعال

4. تنوع بالادر طرح و رنگ

5. سبک

6. نصب آسان (قابلیت نصب بر روی خاک و گچ)

7. عدم جذب گرد و غبار