بازید دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای سمیه از مجتمع صنایع فناورپلاستیک سپاهان (رشته معماری دکوراسیون داخلی)
بازید دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای سمیه از مجتمع صنایع فناورپلاستیک سپاهان (رشته معماری دکوراسیون داخلی)
Detail
بازدید جناب اقای باقری مدیریت شعب بانک سپه استان اصفهان به همراه معاون و کارشناسان و مدیران از شرکت صنایع فناور پلاستیک سپاهان
بازدید جناب اقای باقری مدیریت شعب بانک سپه استان اصفهان به همراه معاون و کارشناسان و مدیران از شرکت صنایع فناور پلاستیک سپاهان
Detail
اهدای تندیس و لوح صادرکننده نمونه سال۹۵ از طرف بانک توسعه تعاون ایران شعبه اصفهان به مجموعه فناورپلاستیک
اهدای تندیس و لوح صادرکننده نمونه سال۹۵ از طرف بانک توسعه تعاون ایران شعبه اصفهان به مجموعه فناورپلاستیک
Detail
اهدای تندیس و لوح صادرکننده نمونه سال۹۵ از طرف جناب آقای نیما بزرگمهر رییس بانک توسعه صادرات ایران شعبه اصفهان به مدیریت مجموعه فناور پلاستیک سپاهان جناب آقای حسین مرادی
اهدای تندیس و لوح صادرکننده نمونه سال۹۵ از طرف جناب آقای نیما بزرگمهر رییس بانک توسعه صادرات ایران شعبه اصفهان به مدیریت مجموعه فناور پلاستیک سپاهان جناب آقای حسین مرادی
Detail
بازدید جناب آقای نیما بزرگمهر رییس بانک توسعه صادرات ایران شعبه اصفهان, همراه با معاونین ارزی و مالی از مجموعه فناور پلاستیک سپاهان.
بازدید جناب آقای نیما بزرگمهر رییس بانک توسعه صادرات ایران شعبه اصفهان, همراه با معاونین ارزی و مالی از مجموعه فناور پلاستیک سپاهان.
Detail
جلسه پایان سال با حضور مدیریت عامل
جلسه پایان سال با حضور مدیریت عامل
Detail
جلسه پایان سال با حضور مدیریت عامل
جلسه پایان سال با حضور مدیریت عامل
Detail
جلسه پایان سال با حضور مدیریت عامل
جلسه پایان سال با حضور مدیریت عامل
Detail
جلسه پایان سال با حضور مدیریت عامل
جلسه پایان سال با حضور مدیریت عامل
Detail